HİZMETLERİMİZ

  • Yapılması istenen yapının, inşaat alanına uygun olup olmadığını inceleme, mühendislik hesapları yapma, bunlarla ilgili projeler hazırlama, gerekli malzeme ve donanımı hesaplama ve yapım araç-gereçleri sağlama hizmetleri,
  • İnşaat projeleri ile ilgili olarak proje ve ihale dosyası hazırlama,
  • Şantiye kurdurma, gerekli insan gücü, malzeme ve araç-gereci sağlama,
  • Uygulamada ortaya çıkan proje hatalarının düzeltilmesi,
  • Özel ve teknik şartnameler ve sözleşmeler, özel fiyat analizi hazırlama, ihale komisyonuyla birlikte ihale işlemleri,
  • Geçici ve kesin kabul komisyonlarında yer alarak inşaatın devir, teslim işlemlerinin yapılmasını sağlama,
  • İnşaatla ilgili sorunlarda bilirkişi olarak görev alma işlemleri.

Copyright © 2019 Her hakkı saklıdır.